Sport

Gekwalifiseerde sportkundiges en onderwysers bied weekliks vir die leerders ‘n sportprogram aan wat hulle sportvaardighede op verskeie terreine ontwikkel.

 • Eerstespan o/13 en o/12 dogters
 • o/6 – o/11 spanne (mini- netbal)
 • Rugby Liga vir o/9-o/13
 • o/6 – o/8 spanne (Bulletjie Rugby)
 • Liga Krieket vir o/9-o/13
 • 0/6 – 0/8 spanne (Bev Krieket)
 • Eerstespan 0/13 en 0/12
 • 0/6 – 0/11 spanne
 • Eerstespan 0/13 en 0/12
 • 0/6 – 0/11 spanne
 • 0/13 en 0/12 gekombineerd
 • 0/11 en 0/10 gekombineerd

Cluster by Laerskool Kameelfontein 2018

Ons bied uitnemende kwaliteit opvoeding met ’n uitgesproke Christelike karakter sodat elke kind vanuit ’n gelukkige, huislike atmosfeer ’n sterk gesonde selfbeeld as fondament ontwikkel waarop ’n lewe van geloof, hoop en liefde gebou kan word.

Skool Ure

Ons model is gerig op die optimale ontwikkeling van kinders se selfbeeld en positiewe dissipline. Daarvoor word hulle in ‘n vennootskap met hulle ouers op ‘n unieke en gepaste wyse in hulle vormingsjare hanteer. 

Ouer Nuusbrief

©2022 Laerskool Die Krans En Kransjakkers. Made with love Blackdog Design Agency